‘Dans in Ontwikkeling’ door Liat Magnezy

Dans in Ontwikkeling’ (DinO), initiated by Liat Magnezy, with the aim to create a supportive platform for beginning dance artists in their first steps of becoming independent professional choreographers. The project is organized in collaboration with ‘Theater aan de Schie’. Liat Magnezy and the organization of ‘DanceMotionPicture’ wants to make an attribution to the rejuvenation and diversity of the dance culture in the Netherlands by providing a residency program that involves the makers step by step through all production phases.

In this context, Liat Magnezy, presents two performances by new, young dance makers. Our body, inside and out, is what connects these two performances.

‘Dis-is’ in residency by Lorenzo Capodieci, questions the impact diseases have on our body. A tale on how we look at disease and how we are affected personally by our struggle against diseases as we create and use social and cultural contexts to find our cure. The three dancers give us a taste of the battle we fight for our health. Performers: Keren Ben Shachar, Paula Niehoff, Gerard Sangra Navarro

‘Körper/Körper’ by Nanna Hanfgarn Jensen and Leon Emil Franzke, is a performance based on the experiences of Leon, who started his life in a female body in which he didn’t belong to. This very complex universal subject of gender and identity is discussed openly and in a very personal way. Intriguing performance about the necessity and possibility of transforming our body and sexuality and the issues around it.

​​​​​Performers:​​ Nanna Hanfgarn Jensen and Leon Emil Franzke                                           Composer:​​​​​ Kasper Fhöres

Artistic & Production development: Liat Magnezy (DMP)

Dramaturgy: Hans Timmerman (DMP)

Promotion: Rob Holmer (DMP)

​​Technique: Dennis Vooren (Theater aan de Schie)

Teusday november 14 at 20:15 hours                                                                Theatre Wennekerpand, Vijgensteeg 2 Schiedam

———–Nederlands——————

‘Dans in Ontwikkeling’ is een initiatief van Liat Magnezy dat beginnende dansmakers begeleidt en ondersteunt op weg naar  professionele zelfstandigheid als choreograaf. Het project wordt georganiseerd in samenwerking met Theater aan de Schie. Liat Magnezy en de Stichting DanceMotionPicture willen hiermee een bijdrage leveren aan de verjonging en de diversiteit van de Nederlandse danscultuur door  een programma aan te bieden dat de makers stap voor stap begeleidt door alle fases van het productieproces.

In dit kader presenteert Liat Magnezy twee voorstellingen van nieuwe, jonge dansmakers. Ons lichaam, zowel van binnen als van buiten, is de verbindende factor van de twee voorstellingen.

“Dis-is” door Lorenzo Capodieci onderzoekt de invloed van ziektes op ons dagelijks leven. Een vertelling van hoe we tegen ziektes aankijken, wat voor gevolgen ziektes op ons persoonlijk hebben en hoe we ons sociaal en cultureel wapenen opzoek naar genezing.                              Drie dansers tonen ons de strijd die we voordurend leveren voor onze gezondheid.

Uitvoering: Keren Ben Shachar, Paula Niehoff en Gerard Sangra Navarro.

‘Körper/ Körper’ van Nanna Hanfgarn Jensen en Leon Emil Franzke, is een voorstelling  gebaseerd op de ervaringen van Leon, die zijn leven begon in een niet bij hem horend vrouwenlichaam.  Dit zeer complexe universele vraagstuk van sekse en identiteit wordt op een zeer open en persoonlijke manier verbeeld. Een intrigerend voorstelling over de noodzaak en de mogelijkheid om ons lichaam en onze seksualiteit te veranderen en de problemen die dat met zich meebrengt.

Uitvoering: Nanna Hanfgarn Jensen en Leon Emil Franzke. Compositie: Kasper Fhöres.

Artistieke en productionele begeleiding: Liat Magnezy (DMP

Dramaturgie: Hans Timmerman (DMP)

Promotie: Rob Holmer (DMP)

Techniek: Dennis Vooren (Theater aan de Schie)

Dinsdag 14 november om 20:15 uur                                                                  Theater Wennekerpand, Vijgensteeg 2 Schiedam

Gallery